ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล

ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล ; น้อมพรฟ้า “กว่าจะเป็นพระอรหันต์…เอตทัคคะในพุทธกาล” ในวัยเรียนผู้เขียนอ่านหนังสือนิยายเป็นงานอดิเรก มีจินตนาการเสมือนอยู่ร่วมในเหตุการณ์ มีอารมณ์สุขทุกข์ร่วมไปกับตัวละคร จำได้ว่า บางตอนสุขก็อ่านไปอมยิ้มไป… Read More »ทบทวนธรรมกับ เรื่องเล่าจากพุทธกาล

การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การล้างความโกรธ หรือ ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บทคัดย่อ        การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก… Read More »การล้างความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

วารสารวิชชาการ วิชาราม เล่ม 2 บรรณาธิการ แถลง

บรรณาธิการแถลง Editor’s note วารสารวิชาการวิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของมวลมนุษยชาติด้วยพุทธธรรมะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแพทย์องค์รวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งเปิดกว้างเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกทุกด้าน… Read More »วารสารวิชชาการ วิชาราม เล่ม 2 บรรณาธิการ แถลง

เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน… Read More »เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น… Read More »เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล

เรียนท่านที่มีประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะ และพี่น้อง พวธ. ทุกท่านค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีนักวิชาการถามหาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใช้น้ำปัสสาวะกับการรักษาแผล ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่เราเก็บประเด็นรวม ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอนนี้คิดว่าน่าจะเก็บประเด็นนี้โดยเฉพาะ และจะสรุปผลการวิจัยในประเด็นนี้โดยด่วน… Read More »620207 เก็บข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะรักษาแผล