ศีลข้อที่ 1

ศีลข้อที่ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค

  บทคัดย่อ อริยศีลมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธีในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ตนได้ทุกมิติ ข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ… Read More »ศีลข้อที่ 1 ที่เป็นอริยศีลรักษาโรค